TÜRKİYE Haber Girişi : 07 Kasım 2020 05:19

Kocaeli'nde kamuda esnek çalışma dönemi

Kocaeli'nde, kamuda esnek çalışma uygulamasına geçiliyor. Uygulama 10 Kasım'da başlayacak.

Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Kurulun Vali Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantısında COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, kamuda çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek, dönüşümlü ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasının Kocaeli Valiliğince uygun görüldüğü belirtilen kararda, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarında iş ve işlerin aksatılmaması yönünde gerekli planlamaların kurum amirleri tarafından yapılacağı ve kentteki uygulamanın 10 Kasım'da başlayacağı açıklandı.

Toplantıda alınan kararlar 

- Okullarda eğitimin saat 08.00'de başlayıp, sınıfların başlangıç ve teneffüs saatlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kademelendirilmesine,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, sağlık teşkilatı ile mesai saatlerinin özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlar hariç) saat 09.00-13.00/13.30-17.30,

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde mesai saatlerinin 09.30-13.30/14.00-18.00 olarak uygulanmasına,

- 60 yaş ve üstü çalışanların (Mülki idare amirleri, il müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personel hariç),

- Hamilelerin,

- Kronik rahatsızlığı bulunanların (Sağlık raporu veya e-nabızda kayıtlı kronik rahatsızlık kaydı olanlar) idari izinli sayılarak evden çalışmasına,

- Yukarıdaki 4.5.6. madde dışındaki diğer personelin ise ilgili müdürlük ve kuruluşun üst amiri tarafından planlanarak dönüşümlü (haftalık) olarak çalışmasına,

- Esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin izni dışında ev ve görev mahallinden ayrılmamasına, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönmelerine, zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve bu durumun ilgili personele tebliği ile taahhüt alınmasına, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan personel ile temas etmemesi yönünde gerekli tedbirin alınmasına, personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliği ile karar verildi. 


Kaynak : Trthaber.com.tr