GÜNCEL Haber Girişi : 06 Ocak 2023 11:13

Kandıra SYDV 2 işçi alacak

Kandıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Kandıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Kandıra Şifa Sağlık Kabini

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak,

3. Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış erkek olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8. 2021 veya 2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

9. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte ilanda belirtilen tarih ve mesai saati bitimine kadar şahsen vakfımıza yapılacaktır. (Posta ve e-mail ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. TC Kimlik kartı önlü ve arkalı fotokopisi,

2. Diploma / Mezuniyet Belgesi aslı veya noter tasdikli onaylı örneği (E-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

3. 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 sınav sonucu belgesinin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl Kocaeli İli Kandıra İlçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

6. Nüfus kayıt örneği (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

7. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Aile hekiminden alınmış sağlık raporu,

8. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir),

9. Askerlik Terhis Belgesi (E-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir) veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu ya da askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

10. A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanmış özgeçmiş,

11. Ehliyet fotokopisi (en az B sınıfı)