GÜNCEL Haber Girişi : 23 Eylül 2022 16:24

Kandıra Otogardaki 6 yazıhane kiraya verilecek

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan; 16m2'lik 03 No’lu Yazıhane 900,00-TL+KDV, 32m2'lik 04 No’lu Yazıhane 1.200,00-TL+KDV, 64m2'lik 05-06 No’lu Yazıhane 2.400,00-TL+KDV ve64m2'lik 09-10 No’lu Yazıhane 2.400,00-TL+KDV aylık muhammen kira bedelleri üzerinden 05.10. 2022 tarihinde 3(üç) yıl süre ile kiralama ihaleleri yapılacak. KBB Encümen Toplantı Salonunda Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacak ihalenin detaylarına : ilan.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kandıra Şifa Sağlık Kabini

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı(KBB Emlak Yönt. Şub. Müdürlüğünden),
2-Geçici ve İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi,
4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri,
5- İkametgâh Senedi/Şirketin Adres beyanı,
6- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi/Nüfus Kayıt Örneği(Belediye/E-devlet), * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 04.10.2022 tarihi Saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğü kalemine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.