GÜNDEM Haber Girişi : 29 Ağustos 2021 12:50

Kandıra-Ağva yolunda çok ciddi adım

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kandıra’da bir kırma eleme tesisi ve kalker ocağı kurmayı planlıyor

KGM İŞLETECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün projesine göre, Kandıra Nasuhlar ve Ağaçağıl Mahalleleri sınırları içinde Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi kuracak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu yapımında kullanılmak üzere faaliyete geçirilecek olan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi KGM tarafından işletilecek. Söz konusu projenin bedeli ise 4 milyon 610 bin TL. 

 

YOL İNŞAATI İÇİN KULLANILACAK

Yapımının 5 yıl süreceği tahmin edilen yol yapım projesi kapsamında, Kalker ocağında üretilecek madenin büyük bir bölümü bu inşaat için kullanılacak. KGM’nin hayata geçireceği söz konusu proje için ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında yer alan ocak alanından patlatmalı açık ocak işletme yöntemi uygulanarak 1 milyon 500 bin ton Kalker madeni üretimi yapılacak ve bu ocakta üretilen kalkerin 395 bin tonu kurulacak kırma-eleme tesisinde kırma ve eleme işlemine tabi tutulacak. Söz konusu proje kapsamında, geriye kalan 1 milyon 105 bin ton kalker ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi inşaat güzergahına nakledilecek.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapmış olduğu arazi çalışmasında ruhsat alanın 21,47 hektarlık hammadde sahasının bir kısmının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde kaldığı tespit edildi. Bununla birlikte, projenin sit alanı içinde kalan bölümüyle ilgili revizyona gidildi ve daha önce sit alanı içinde yer alan faaliyet alanları sit alanı dışına çıkartıldı. 

 

39 KİŞİYE İSTİHDAM

Sahadaki üretim işlemlerine, alan üzerinde bulunan 5-10 cm kalınlığındaki bitkisel toprağın sıyrılması ve depolanması ile başlanılacak projede 39 kişi istihdam edilecek. İşletmede çalışacak personelin barınma ve sosyal ihtiyaçları ise proje alanı içerisinde kurulacak şantiye binasından karşılanacak. Söz konusu proje kapsamında sahada günde 16 saat ayda 25 gün ve yılda 12 ay (300 gün) çalışma yapılacak. 

 

EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Projenin hayata geçirileceği alana en yakın yerleşim biriminin 425 m kuzeydeki Ağaçağıl Mahallesi’ne ait konutlar olduğu belirlenirken projenin ÇED raporunda en yakın yerleşim şu şekilde belirtildi:425 metre kuzeyindeki Ağaçağıl Mahallesine ait konutlar,

- 1950 metre kuzeydoğusundaki Ağaçağıl Mahalle merkezi, 

- 1250 metre güneydoğusunda ise Nasuhlar Mahalle merkezi 

Haber: enkocaeli.com